Stamboom - geschiedenis regio Landen

geohistorische tijdingen
stad Landen

DEZE WEBSITE IS IN OPBOUW. GELIEVE BIJGEVOLG ENIG GEDULD UIT TE OEFENEN.

Georges Wemans
Geschiedenis van de Landense regio
Ga naar de inhoud
Middeleeuwen
De (heilige) Pepijn (Pippijn) van Landen blijkt aan het begin te staan van een bijzonder indrukwekkend nageslacht:

"Uut desen yersten hertoge Pypine ende synen geslachte sijn gesproten so vele edele ende heylige personen, ende sonderlinge so edele coningen ende princen die op die heydenen ende anders grote victoriƫn gehadt hebben, dat men van sulcken geslachte in geenen historiƫn en vint."

Bron: 'Die alder excellentste cronycke van Brabant' ca. 1500.

Pepijn van Landen wordt beschouwd als de eerste hertog van Brabant (en Lotharingen).
Zijn wapen: "gedeeld, in (sabel, = zwart) een leeuw van goud (ingekleurd), getongd en genageld van keel (= rood), en in keel een dwarsbalk van zilver."
(bron: Het Haagse handschrift van Heraut Beyeren. Hs. De Haag, Koninklijke Bibliotheek).
Terug naar de inhoud