Walshoutem (HSL) - geschiedenis regio Landen

geohistorische tijdingen
stad Landen

DEZE WEBSITE IS IN OPBOUW. GELIEVE BIJGEVOLG ENIG GEDULD UIT TE OEFENEN.

Georges Wemans
Geschiedenis van de Landense regio
Ga naar de inhoud
Romeinen
De site Landen-Populieren te Walshoutem (HSL)

Landen-Populieren ligt in een rijke archeologische omgeving in het zuiden van de Landense deelgemeente Walshoutem (afrit 28 van de E40 Brussel-Luik tussen de Stelhainstraat en de Rue de Wamont; ten oosten van de site loopt de N80: Hannuitsesteenweg of rue de Landen) op een lössbodem gedeeltelijk onderhevig aan bodemerosie en anderzijds gedeeltelijk bedekt door colluvium.

Archeologische sporen van de westelijke concentratie

Een grote kuil met onregelmatig grondplan van 5,90m x 5,70 deed oorspronkelijk dienst als decantatiekuil. Eén van de kommen draagt de stempel MOTUCUSF en verwijst naar de pottenbakker MOTUCUS die actief was in de tweede eeuw. Het betreft hier een importproduct uit Centraal-Gallië.
Een smeedijzeren Romeinse sleutel. Dergelijke sleutels passen op roterende sloten van deuren en kisten
.
Een weefgewicht is een eivormige klop in gebakken aarde en is bovenaan doorboord met een gat doorheen de volledige dikte van het voorwerp. Dit weefgewicht wordt aan een van de vertikale inslagdraden van het weefsel gehangen om deze strak aan te spannen.
In een afvalkuil werd o.a. een gesmookte beker in gladwandig aardewerk gevonden.
Archeologische sporen van de oostelijke concentratie


Op een tafelvoorwerp uit een grote afvalkuil staat de stempel ROPPI.RUT.M (ROPPI ET RUTI MANI of VAN DE HAND VAN ROPPUS EN RUTUS). Deze pottenbakkers waren actief in Zuid-Gallië op het einde van de 1ste en in het begin van de 2de eeuw.
Uit dezelfde kuil stamt een metalen spateltje dat vermoedelijk thuishoort in de medische wereld. Het bestaat uit een koperlegering: is het oorlepeltje, of werd het gebruikt om bloed te stelpen of kleine zweertjes te verwijderen door uitbranden, of is het een oogzalflepeltje?
De aard en de vulling van de kuilen op de site Landen-populieren doen veronderstellen dat deze op het domein van een Gallo-Romeinse villa of nederzetting lagen. Op het villadomein greep één of andere artisanale activiteit plaats waarbij een goed sediment (loess) een noodzaak was: pottenbakken?
Spijtig genoeg werden er geen resten van bewoningssporen gevonden.
De datering van de site steunt op de typologie van het aardewerk. Deze valt normaal in de 2de eeuw.
De villa of nederzetting van Landen-Populieren werd in ieder geval bewoond door welgestelde mensen. De kwaliteit van het aardewerk is immers erg hoog. Er werden tal van geïmporteerde stukken gevonden en het lokaal vervaardigd aardewerk is van goede kwaliteit.

Lees meer in Ons Landens Erfdeel nr. 61, 25-45 (auteur: Anne Schryvers).
Terug naar de inhoud