Stadstitel 1985 - geschiedenis regio Landen

geohistorische tijdingen
stad Landen

DEZE WEBSITE IS IN OPBOUW. GELIEVE BIJGEVOLG ENIG GEDULD UIT TE OEFENEN.

Georges Wemans
Geschiedenis van de Landense regio
Ga naar de inhoud
Nieuwste tijden > Stadstitel
Landen verwerft opnieuw de titel van stad in 1985

Op 30 april 1981 dienden de heren Bogaerts en Degraeve een wetsontwerp in bij de Senaat: Voorstel van wet waarbij aan de gemeente Landen opnieuw de titel van stad wordt verleend. Enkele weken nadien werd een identiek voorstel door de heer Henckens en juffrouw Devos ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wegens de val van de regering kon geen der beide ontwerpen in de parlementaire commissies behandeld worden. Onmiddellijk na de wetgevende verkiezingen van 1981 diende August Bogaerts, nu volksvertegenwoordiger geworden, een wetsvoorstel in om de stadstitel aan Landen terug te schenken. Het is dit wetsvoorstel - goedgekeurd op 14 februari 1985 in de Kamer en op 9 mei 1985 in de Senaat - dat uiteindelijk uitgroeide tot de wet van 5 juni 1985 (Belgisch Staatsblad van 16 juli 1985) waarbij Landen wettelijk en definitief met ingang van 1 juli 1985 opnieuw de stadstitel verwerft.

Geografisch behoort Landen niet, zoals bijvoorbeeld Hannuit, tot de kleine centrumsteden. Landen is functioneel een hoofddorp.
Terug naar de inhoud